Ultrazvuk u trudnoći

Home » Trudnoća » Ultrazvuk u trudnoći

4D/3D ultrazvučni pregled u trudnoći do 10 n.g.

Ovim pregledom se utvrđuje trudnoća, konstatuje se da li je trudnoća u materici i određuje se stvarna starost trudnoće kao i ultrazvučni termin porođaja. Jako je bitno odrediti ultrazvučni termin porođaja koji određuje stvarnu starost trudnoće i može odstupati od termina porođaja procenjenog u odnosu na poslednju menstruaciju. Pri prvom susretu se uz ultrazvučni pregled obavlja detaljni razgovor sa pacijentkinjom i procenjuju eventualni faktori rizika za trudnoću. Kontrole trudnoće češće su ukoliko postoje faktori rizika.

Ekspertski 4D ultrazvučni pregled od 11.0 do 13.6 nedelja trudnoće

Ovo je kompleksan pregled u kome se sagledavaju markeri za promenu naslednog materijala /hromozomopatije (vratna brazda, nosna kost, protok kroz određene krvne sudove) kao i detaljan pregled anatomije ploda. Pregled omogućava rano otkrivanje većih anomalija ploda. Rizik za promene na određenim hromozomima se procenjuje na osnovu ultrazvučnog pregleda i analize vrednosti dva hormona (beta HCG i PAPP-A).

Ekspertski 4D ultrazvuk od 20. do 24. nedelje trudnoće

Nakon pregleda u periodu između 11. i 14. nedelje trudnoće, ovo je sledeći najznačajniji pregled kada je anatomija ploda dovoljno razvijena da omogućava sagledavanje organskih sistema (pregled moždanih struktura, lica, srca, trbušnih organa, ekstremiteta, kičmenog stuba).

Ultrazvučni pregled od 25. do 28. nedelje trudnoće

Ovaj pregled omogućava praćenje rasta i razvoja ploda i otkrivanje potencijanih razvojnih anomalija koje se ispoljavaju u kasnijem stadijumu trudnoće, pregled posteljice i merenje protoka kroz arterije posteljice (Doppler).