O nama

Naš cilj je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu. Taj cilj ćemo ostvariti zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi.Pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.
Dr Milan Milenković

Dr Milan Milenković

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka (tema ,,Zamrzavanje i transplantacija jajnika”, Univerzitet u Geteborgu). U svojoj dugogodišnjoj internacionalnoj karijeri, radio je  između ostalog u Univerzitetskoj bolnici ,,Sahlgrenska” u Geteborgu, Univerzitetskoj bolnici ,,Karolinska” u Stokholmu, a u privatnoj klinici ,,Stockholm IVF” bio je i medicinski direktor. Radio je i kao univerzitetski lektor na Medicinskom fakultetu u Stokholmu. Član je švedskog tima za transplantaciju materice, međunarodni ekspert za prezervaciju fertiliteta kod malignih bolesti i predavač na internacionalnim kongresima. Govori engleski, švedski i norveški jezik.

Za ostalo pogledajte CV i publikacije.

Dr Maja Marinković

Dr Maja Marinković

Specijalista ginekologije i akušerstva, sa dugogodišnjim iskustvom iz Ginekološko akušerske klinike ,,Narodni front” u Beogradu. Dominantno se bavi perinatologijom i visoko rizičnim trudnoćama”. Ekspert je za ultrazvučne preglede trudnica (ultrazvučni pregled u prvom trimestru trudnoće-sertifikovana od profesora Nikolaidesa, utemeljivača metode, fetalna anatomija, 3D/4D) i intervencije u trudnoći (uzimanje uzorka plodove vode, biopsija posteljice, uzimanje uzorka krvi iz pupčane vrpce). Govori engleski jezik.

Prof dr Lidija Tasić

Prof dr Lidija Tasić

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, doktor medicinskih nauka, načelnik odeljenja Planiranja porodice i savetovališta za menopauzu na Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front” u Beogradu. Autor i koautor velikog broja stručnih radova.

Prof. Tasić ima dugogodisnje iskustvo u oblasti ginekologije i ginekološke hirurgije i jedan je od vodećih stručnjaka u oblasti menopauze i poremećaja menstrualnog ciklusa. Bavi se i konzervativnim lečenjem spada bešike i genitalnih organa.

Govori engleski jezik.

Dr Petar Čankovic

Dr Petar Čankovic

Specijalista ginekologije i akušerstva. Nakon 6 godina u Domu zdravlja „Vračar“, I 1,5 godine na mestu načelnika, zapošljava se u KBC ,,Zvezdara“. Obavljao specijalistički staž na GAK ”Narodni front” kao lekar na specijalizaciji. Ima desetogodišnje kliničko iskustvo. Vlada veštinama ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji (3D/4D), ultrazvučna dijagnostika dojke, kolposkopija i hirurške intervncije. Na završnoj godini doktorskih studija. Govori engleski i nemački jezik.

Dr Dragan Marinković

Dr Dragan Marinković

Specijalista anesteziologije sa reanimacijom od 1997. Radio je u Klinicko bolnickom centru ,,Zvezdara” na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo i klinici za uho, grlo i nos, gde je bio i šef odseka za anesteziju. Ima veliko iskustvo sa anestezijom u oblasti ginekologije i akušerstva. Trenutno radi u Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti ,,Banjica” Beogradu. Govori engleski jezik.

Marijana Tanasić

Marijana Tanasić

Strukovna medicinska sestra-babica. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj skoli u Beogradu 2013. godine. Po završenim studijama je volontirala i radila na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu gde je stekla iskustvo u radu na ginekološkim i perinatološkim odeljenjima kao i u operacionoj sali.
Autor je radova ,,Specifičnosti intervencija medicinske sestre babice u hirurškom lečenju tumora jajnika” i,, Strategije antenatalnog skrininga trudnica na HIV” koji je prezentovan na Kongresu zdravstvenih radnika sa međunarodnim učešćem na Zlatiboru 2012. i 2013. godine.Govori engleski jezik.

Lidija Zečević

Lidija Zečević

Ginekološko-akušerska sestra, diplomirala u srednjoj medicinskoj školi „Beograd“. Iskustvo je stekla na Institutu za majku i dete „Vukan Čupić“, nakon čega se usavršava u privatnoj praksi u oblasti ginekologije. Tokom rada stiče diplomu menadžera u marketingu. Govori engleski jezik.

Irena Korićanac

Irena Korićanac

Završila osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Zaposlena je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj gde radi sa decom i roditeljima u oblasti zdravstvene psihologije. Specijalizovana je za podršku u psihološkoj krizi i obradu traume. Završava specijalizaciju iz oblasti menadžmenta javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor i koautor nekoliko radova koji su objavljeni u časopisima sa impakt faktorom, prezentovala je na međunarodnim medicinskim kongresima. Govori engleski.

Galerija iz naše ordinacije