Gynecological oncology / cancers

Home » Gynecology » Gynecological oncology / cancers

Vulva carcinoma

Cervix carcinoma

Cervix carcinoma Pušenje povećava rizik. Neuredno krvavljenje, krvavi sekret, krvavljenje posle seksualnog odnosa i krvavljenje u trudnoći su simptomi raka grlića. Bolovi se javljaju u već odmakloj fazi bolesti. Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom, radiološkim metodama i biopsijom. Leci se hirurški, zračenjem i citostaticima.

Endometrium carcinoma

Ovary carcinoma

Borderline ovary carcinoma

Placenta tumor

Uterus sarcoma