O nama

Naš cilj je da postanemo jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u pogledu kvaliteta i rezultata, kako u Srbiji tako i na internacionalm planu. Taj cilj ćemo ostvariti zahvaljujući dugogodišnjem kliničkom iskustvu zaposlenih, stalnom stručnom usavršavanju i saradnji sa vodećim klinikama u Evropi.Pacijent će kod nas uvek biti u fokusu.
Dr Milan Milenković

Dr Milan Milenković

Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista reproduktivne medicine i doktor medicinskih nauka (tema ,,Zamrzavanje i transplantacija jajnika”, Univerzitet u Geteborgu). U svojoj dugogodišnjoj internacionalnoj karijeri, radio je  između ostalog u Univerzitetskoj bolnici ,,Sahlgrenska” u Geteborgu, Univerzitetskoj bolnici ,,Karolinska” u Stokholmu, a u privatnoj klinici ,,Stockholm IVF” bio je i medicinski direktor. Radio je i kao univerzitetski lektor na Medicinskom fakultetu u Stokholmu. Član je švedskog tima za transplantaciju materice, međunarodni ekspert za prezervaciju fertiliteta kod malignih bolesti i predavač na internacionalnim kongresima. Govori engleski, švedski i norveški jezik.

Za ostalo pogledajte CV i publikacije.

Dr Maja Marinković

Dr Maja Marinković

Specijalista ginekologije i akušerstva, sa dugogodišnjim iskustvom iz Ginekološko akušerske klinike ,,Narodni front” u Beogradu. Dominantno se bavi perinatologijom i visoko rizičnim trudnoćama”. Ekspert je za ultrazvučne preglede trudnica (ultrazvučni pregled u prvom trimestru trudnoće-sertifikovana od profesora Nikolaidesa, utemeljivača metode, fetalna anatomija, 3D/4D) i intervencije u trudnoći (uzimanje uzorka plodove vode, biopsija posteljice, uzimanje uzorka krvi iz pupčane vrpce). Govori engleski jezik.

Primarius dr Saša Ljuština

Primarius dr Saša Ljuština

Specijalista ginekologije i akušerstva od 2004.godine. Zaposlena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Dominantno se bavi ginekologijom, suverena u ultrazvučnoj i kolposkopskoj dijagnostici i izvođenju ginekoloških intervencija. Posebno je orjentisana na uroginekologiju i vaginalnu hirurgiju (rešavanje urinarne inkontinencije i spada karličnih organa). Predsednik je Srpske uroginekološke asocijacije. Govori engleski jezik.

Dr Petar Čankovic

Dr Petar Čankovic

Specijalista ginekologije i akušerstva. Obavljao specijalistički staž na Ginekološko akušerskoj klinici ”Narodni front” kao lekar na specijalizaciji. Ima desetogodišnje kliničko iskustvo. Trenutno obavlja funkciju načelnika službe za zdravstvenu zaštitu žena DZ Vračar. Vlada veštinama ultrazvučne dijagnostike u ginekologiji i perinatologiji (3D/4D), ultrazvučna dijagnostika dojke, kolposkopija i hirurške intervncije. Na završnoj godini doktorskih studija. Govori engleski i nemački jezik.

Dr Dragan Marinković

Dr Dragan Marinković

Specijalista anesteziologije sa reanimacijom od 1997. Radio je u Klinicko bolnickom centru ,,Zvezdara” na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo i klinici za uho, grlo i nos, gde je bio i šef odseka za anesteziju. Ima veliko iskustvo sa anestezijom u oblasti ginekologije i akušerstva. Trenutno radi u Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti ,,Banjica” Beogradu. Govori engleski jezik.

Marijana Tanasić

Marijana Tanasić

Strukovna medicinska sestra-babica. Diplomirala je na Visokoj zdravstvenoj skoli u Beogradu 2013. godine. Po završenim studijama je volontirala i radila na Ginekološko-akušerskoj klinici Kliničkog centra Srbije u Beogradu gde je stekla iskustvo u radu na ginekološkim i perinatološkim odeljenjima kao i u operacionoj sali.
Autor je radova ,,Specifičnosti intervencija medicinske sestre babice u hirurškom lečenju tumora jajnika” i,, Strategije antenatalnog skrininga trudnica na HIV” koji je prezentovan na Kongresu zdravstvenih radnika sa međunarodnim učešćem na Zlatiboru 2012. i 2013. godine.Govori engleski jezik.

Lidija Zečević

Lidija Zečević

Ginekološko-akušerska sestra, diplomirala u srednjoj medicinskoj školi „Beograd“. Iskustvo je stekla na Institutu za majku i dete „Vukan Čupić“, nakon čega se usavršava u privatnoj praksi u oblasti ginekologije. Tokom rada stiče diplomu menadžera u marketingu. Govori engleski jezik.

Irena Korićanac

Irena Korićanac

Završila osnovne i master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Zaposlena je na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj gde radi sa decom i roditeljima u oblasti zdravstvene psihologije. Specijalizovana je za podršku u psihološkoj krizi i obradu traume. Završava specijalizaciju iz oblasti menadžmenta javnog zdravlja na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Autor i koautor nekoliko radova koji su objavljeni u časopisima sa impakt faktorom, prezentovala je na međunarodnim medicinskim kongresima. Govori engleski.

Jovana Mandić

Jovana Mandić

Reproduktivni biolog – embriolog. Diplomirala na Biološkom fakultetu, smer Molekularna biologija i fiziologija, a potom odbranila master rad i dobila zvanje reproduktivni biolog – embriolog. Trenutno zaposlena u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Govori engleski jezik.

Galerija iz naše ordinacije