Predavanje dr Milana Milenkovića u Geteborgu

Predavanje dr Milana Milenkovića u Geteborgu

10. oktobra 2018. dr Milan Milenković je održao predavanje ”Zaštita fertiliteta kod tretmana reumatskih bolesti” na simpozijumu ”Reumatske bolesti i fertilitet” održanog u Geteborgu u organizaciji Univerziteta iz Geteborga. 
Poseta našim saradnicima u Stokholmu

Poseta našim saradnicima u Stokholmu

Od 23. do 30. oktobra 2018. godine Marijana Tanasić je posetila klinike Stokholm IVF i odeljenje reproduktivne medicine Karolinska univerzitetske bolnice u Stokholmu, dve klinike sa kojima ćemo blisko sarađivati.