Ultrasound in pregnancy

Home » Pregnancy » Ultrasound in pregnancy

4D Ultrasound scan w 5-10

Ovim pregledom se utvrđuje trudnoća, konstatuje se da li je trudnoća u materici i određuje se stvarna starost trudnoće kao i ultrazvučni termin porođaja. Jako je bitno odrediti ultrazvučni termin porođaja koji određuje stvarnu starost trudnoće i može odstupati od termina porođaja procenjenog u odnosu na poslednju menstruaciju. Pri prvom susretu se uz ultrazvučni pregled obavlja detaljni razgovor sa pacijentkinjom i procenjuju eventualni faktori rizika za trudnoću. Kontrole trudnoće češće su ukoliko postoje faktori rizika.

4D Ultrasound scan w 11.0 -13.6

Ovo je kompleksan pregled u kome se sagledavaju markeri za promenu naslednog materijala /hromozomopatije (vratna brazda, nosna kost, protok kroz određene krvne sudove) kao i detaljan pregled anatomije ploda. Pregled omogućava rano otkrivanje većih anomalija ploda. Rizik za promene na određenim hromozomima se procenjuje na osnovu ultrazvučnog pregleda i analize vrednosti dva hormona (beta HCG i PAPP-A).

4D Ultrasound scan w 20-24

-Morphology scan (most important period for morphology scan)

4D Ultrasound scan w 25-28

-Morphology scan;
-Fetal growth and development;
-Doppler assessment of placental and fetal circulation.